nieuws

Afspraken over spoorverbinding Rotterdam-Milaan

ROTTERDAM - De spoorverbinding Rotterdam-Milaan moet beter worden benut. Minister De Boer van Verkeer heeft daarover in Lugano afspraken ondertekend met zijn collega's uit Duitsland, Zwitserland en Italië.
Voor Rotterdam zijn de afspraken vooral van belang voor een efficiënt gebruik van de Betuwelijn.
Er is onder meer afgesproken dat Nederlandse machinisten in de toekomst zonder problemen op tracés over de grens kunnen rijden, en andersom. Dat moet voorkomen dat goederentreinen onnodig lang stilstaan bij de grensovergangen.