nieuws

Commissie-Fortuyn kreeg vrijwaring staat

ROTTERDAM - De commissie die in opdracht van het kabinet onderzoek heeft gedaan naar de beveiliging van Pim Fortuyn, heeft vooraf de garantie gekregen dat de staat eventuele schadeclaims voor zijn rekening neemt.
Voorwaarde was wel dat de commissie onder leiding van de oud-rechtbankpresident Van den Haak haar rapport eerst voorlegde aan de landsadvocaat. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag bevestigd.
Volgens de woordvoerder van de commissie heeft de toets van de landsadvoctaat slechts tot ,,marginale aanpassingen'' van het rapport geleid. Het ging vooral om wijzigingen in de privé-sfeer, die geen enkele invloed hebben gehad op de conclusies van de commissie, aldus de woordvoerder.
De commissie-Van den Haak maakt zelf in het rapport duidelijk dat zij rekening heeft willen houden met de privacy en de naam van Fortuyn, die op 6 mei werd vermoord. Het riskante seksuele gedrag van Fortuyn voordat hij de politiek in ging is bijvoorbeeld wel omschreven, maar niet inhoudelijk beschreven.
De vrijwaringsverklaring vond de commissie nodig om het risico af te dekken dat individuele leden aansprakelijk zouden worden gesteld voor eventuele schade aan de naam en faam van Fortuyn. Die persoonlijke aansprakelijkheid, ook al werkt een commissie in opdracht van het kabinet of de Tweede Kamer, werd dit jaar bevestigd door een uitspraak van de Hoge Raad. De raad stelde vast dat de criminoloog H. van de Bunt persoonlijk aansprakelijk kon worden gesteld voor eventuele schade die een advocaat had geleden door de IRT-enquête. Van de Bunt werkte als onderzoeker voor de IRT-commissie van de Tweede Kamer.
Marten Fortuyn neemt geen genoegen met de uitleg van de commissie. De broer van de vermoorde politicus wil opheldering van minister Remkes van Binnenlandse Zaken. Ook gaat hij Van den Haak vragen om een kopie van de ongekuiste versie van het rapport. Desnoods stapt hij daarvoor naar de rechter, zei hij zaterdag in het Radio 1 Journaal.