nieuws

Enquete weggebruikers

ROTTERDAM - Weggebruikers willen liever dat er oplossingen worden gevonden voor bestaande verkeersknelpunten, dan dat er campagnes komen die ze aansporen om hun weggedrag te verbeteren.
Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van een grootschalige enquete die het Fileplan Regio Rotterdam eerder dit jaar

heeft gehouden. In totaal werden bijna duizend fietsers, automobilisten, vrachtwagenchauffeurs en ook reizigers met het openbaar vervoer ondervraagd.
Als knelpunten worden genoemd; de plekken waar standaard files ontstaan, de wachttijden voor wegwerkzaamheden en de hoge parkeerkosten of het gebrek aan parkeer-plaatsen. Fietsers klagen over het gebrek aan stallingen en reizigers met het openbaar vervoer klagen over de lange reistijden en de veiligheid.