nieuws

35% paalrotwoningen echt rot

ROTTERDAM - Uit de eerste resultaten van het onderzoek, naar zogeheten paalrotwoningen in Dordrecht, blijkt dat voor 35% een herstelplan nodig is.
Bij één op de tien is de fundering nog prima, maar meer dan de helft van de 1350 onderzochte woningen moet blijvend aandacht krijgen.
Via monitoring en beïnvloeding van de stand van het grondwater kan het rotten van houten paalkoppen beperkt worden. Het onderzoek naar paalrot gaat nog twee jaar door. In totaal worden 3000 woningen onderzocht.