nieuws

Brandweer gaat oude panden streng controleren

ROTTERDAM - De brandweer gaat veel strenger controleren op bouwtechnische voorschriften in panden, die ouder dan 10 jaar zijn.
Naar aanleiding van de cafébrand in Volendam scherpen alle gemeentes in Zuid-Holland Zuid de voorwaarden op dezelfde manier aan.
Over een paar maanden zullen ook alle gemeentes in de regio Rotterdam-Rijnmond dat doen. Naar verwachting zullen in ons land de komende jaren tienduizenden panden tot aanpassingen worden gedwongen. Kern van de strengere controles is, dat elk pand veilig verlaten kan worden bij brand.