nieuws

Politiebond wil boetegeld aan slachtoffers geven

december2002 17-12-boete.rm
ROTTERDAM - De helft van opgelegde boetes zou moeten worden uitgekeerd aan slachtoffers van misdrijven. Dit stelt de Vereniging van Middelbaar en Hoger Politiepersoneel.
Volgens voorzitter Holtakkers moeten politie en justitie standaard slachtoffers informeren over de voortgang van onderzoek en de vervolging van de dader.
Ook moet het Centraal Justitieel Incassabureau standaard gaan werken voor slachtoffers. Nu moeten ze vaak zelf hun schade zien te verhalen bij daders.
Hoofdofficier Samson, van Justitie in Dordrecht, staat niet afwijzend tegenover de ideeën van de bond.