nieuws

Reactie VVD

ROTTERDAM - Toenmalig minister De Vries van Binnenlandse Zaken is te afwachtend geweest. Hij is niet actief achter de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aangegaan.
De AIVD had beloofd een dreigingsanalyse te maken van de veiligheidssituatie van Pim Fortuyn, maar liet dat zitten. De Vries had actiever moeten zijn, vindt de VVD-fractie in de Tweede Kamer.
De liberalen reageren hiermee dinsdag op de bevindingen van commissie-Van den Haak. Tegelijkertijd echter werd het werk van de inlichtingendiensten bemoeilijkt omdat er geen aangifte werd gedaan van bedreigingen, zo stelt VVD'er Cornielje. Bovendien bleken de meeste bedreigingen niet serieus.
De politiekorpsen moeten wat de VVD betreft inderdaad iets doen aan hun informatievoorziening. Maar, zo voegt Cornielje er aan toe, over het algemeen hebben de korpsen adequaat werk geleverd.