nieuws

Reactie PvdA

ROTTERDAM - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer betreurt het dat er zo veel is misgegaan bij de overheid waar het ging om de persoonsbeveiliging van Pim Fortuyn.
De fractie wil echter pas inhoudelijk op het rapport van de commissie-Van den Haak ingaan als alle verantwoordelijken een weerwoord hebben kunnen geven.
In de Tweede Kamer leeft overwegend de overtuiging dat voormalig PvdA-minister De Vries van Binnenlandse Zaken te afwachtend is geweest. Die had zich actiever met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) moeten bemoeien, vindt het parlement. De AIVD verzuimde met een goede dreigingsanalyse te komen.