nieuws

Politie erkent tekortschieten in informatievoorziening

ROTTERDAM - De Raad van Hoofdcommissarissen en het Korpsbeheerdersberaad onderkennen de kritiek van de commissie-Van den Haak dat de politie is tekortgeschoten in het uitwisselen van informatie over de dreiging tegen Pim Fortuyn.
Dat schrijven ze dinsdag in een reactie op het rapport van de commissie. Inmiddels is volgens de twee organen al een begin gemaakt aan het verbeteren van het beheren van beschikbare informatie binnen de politie.
Dat gebeurt door informatie beter uit te wisselen binnen de korpsen, tussen de korpsen onderling en ook tussen de
politiekorpsen en diensten op nationaal niveau.
De Raad van Hoofdcommissarissen verwacht dat er ook nog verbeteringen bij de politie op het gebied van persoonsbeveiliging zullen worden doorgevoerd. Dat gebeurt nadat het kabinet en het parlement de conclusies en aanbevelingen van de commissie-Van den Haak hebben besproken.