nieuws

Commissie pleit voor landelijk beveiligingscoördinator

ROTTERDAM - Er moet een landelijke beveiligingscoördinator komen. Die coördinator moet het overzicht houden van alle voorzieningen die er zijn om personen te beveiligen.
Zoals dat nu in elkaar steekt, is het veel te versnipperd. Politiekorpsen, veiligheidsdiensten en commissies met daarin een afvaardiging van verschillende ministeries werken daardoor langs elkaar heen.
Dat moet anders, vindt commissie-Van den Haak. Zij doet deze aanbeveling in het dinsdag gepresenteerde rapport over de beveiliging van Pim Fortuyn.
De persoonsbeveiliging in Nederland moet veel duidelijker worden geregeld. Het moet voor de politie, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Koninklijke Marechaussee (KMAR) helder zijn wat zij moeten doen. Het kabinet moet ervoor zorgen dat alles zodanig is geregeld dat deze organisaties goed aan de slag kunnen. Eén persoon, de beveiligingscoördinator dus, is er vervolgens verantwoordelijk voor dat alles goed verloopt.
Wat de commissie betreft moet de beveiligingscoördinator op het ministerie van Justitie komen te werken. Beveiliging van personen is immers een dreigende aantasting van hun veiligheid. Het gaat dan, zo onderstreept de commissie, om de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Bovendien kan de coördinator vanaf deze plek gemakkelijk het Openbaar Ministerie (OM) inschakelen.
De commissie waarschuwt er overigens voor Nederland niet te laten verworden tot een veiligheidsstaat. Burgers hebben een eigen verantwoordelijkheid, maar moeten op de hulp van de overheid kunnen rekenen als dat nodig is.
Als de beveiligheidscoördinator er is, kan de Technische mEvaluatiecommissie (TEC) wat de commissie betreft verdwijnen. Hierin zitten onder anderen vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie, de AIVD, politie en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De TEC bekijkt bijvoorbeeld wat er moet gebeuren met dreigingsanalyses die de AIVD en de politie opstellen.