nieuws

Veiligheidsmaatregelen Diergaardetunnel

ROTTERDAM - De Rotterdamse deelgemeenten Noord en Delfshaven hebben extra maatregelen getroffen om de veiligheid van de Diergaardetunnel te verbeteren.
Er komt andere verlichting, er worden lichtmasten bij de tunnel geplaatst en er wordt extra gesnoeid in de groenvoor-ziening.
Verder is afgesproken dat de politie met name 's middags extra surveilleert bij de tunnel, zodat scholieren goed in de gaten gehouden kunnen worden.
Uit gesprekken met aangrenzende scholen is gebleken dat veel leerlingen zich in de tunnel onveilig voelen en te maken hebben gehad met geweldsmisdrijven.