nieuws

Onrust over grondwaterpeil Dordrecht

ROTTERDAM - Stadspartij EcoDordt vraagt het provinciebestuur om te onderzoeken wat het gevolg is van de onttrekking van grondwater aan de bodem.
Op het Eiland van Dordrecht wordt jaarlijks 4,5 miljoen kuub grondwater opgepompt door het drinkwaterbedrijf en anderen. Eén daarvan is Dupont. Alleen al de onttrekkingen door dit bedrijf zouden de grondwaterstand 10 centimeter omlaag brengen. Daardoor komen de koppen van heipalen droog te staan en ontstaat paalrot.
EcoDordt wil dat de provincie kritischer wordt bij het geven van toestemming voor grondwateronttrekking.