nieuws

Jongerengroepen ZHZ worden aangepakt

ROTTERDAM - In de regio Zuid-Holland Zuid zijn 41 jongerengroepen actief. Hiervan worden er 36 als hinderlijk omschreven, drie als overlastgevend en twee als crimineel.
Justitie wil deze groepen samen met de politie gaan aanpakken, al weten ze nog niet precies hoe. Daarom wordt er een extern bureau ingeschakeld om te bekijken hoe dit het beste kan gebeuren.
Deze nog te ontwikkelen werkwijze wordt dan gebruikt voor de toekomstige aanpak van jongerengroepen.