nieuws

Grote waterleidingbreuk Persoonshaven

november2002 29-11-waterleiding.rm
ROTTERDAM - Als gevolg van een waterleidingbreuk hebben de bewoners van flats aan de Persoonshaven, Schietloodstraat en de Piketkade in Rotterdam tot vrijdagmorgen zonder water gezeten. Volgens Waterleidingbedrijf Europoort ging het om ongeveer 150 gezinnen.
Donderdagavond ontstond in de Persoonshaven een grote lekkage nadat de hoofdwaterleiding was gesprongen.
Een auto die op de plek van de waterleidingbreuk stond geparkeerd zakte weg. De auto moest met een kraan
uit het gat worden getakeld voordat het waterleidingbedrijf kon beginnen met het repareren van de lekkage.