nieuws

Rotterdamse veiligheidsaanpak lijkt succesvol

ROTTERDAM - De Rotterdamse veiligheidsaanpak lijkt zijn vruchten af te werpen.
In het eerste half jaar zijn de wijken Hillesluis, Tarwewijk en Tussendijken in de veiligheidsindex één categorie gestegen van 'onveilige wijk' naar 'probleemwijk'.
Ook de veiligheidssituatie in het Nieuwe Westen en Hoogvliet-Noord is licht verbeterd. Alleen Hoogvliet-Zuid is afgezakt van een 'veilige wijk' naar een 'aandachtswijk'.
Het verbeteren van de veiligheid is een topprioriteit van het Rotterdamse gemeentebestuur. Uiterlijk eind 2005 moeten alle onveilige wijken veilig zijn en is geen enkele wijk onveiliger geworden dan nu het geval is.
De gemeente doet elk half jaar onderzoek in de wijken om de veiligheid te meten.