nieuws

Groen wordt burgemeester Leiden

ROTTERDAM - Oud-waarnemend burgemeester Groen van de gemeente Brielle gaat zijn ambt uitvoeren in Leiden.
Hij is door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester.
Groen is gekozen uit 12 kandidaten. Hij werd door de vertrouwenscommissie als enige geschikt bevonden voor de functie van burgemeester in Leiden. Groen is omstreden vanwege zijn declaratiegedrag, maar dat bleek geen belemmering voor zijn kandidaatstelling.