nieuws

LPF doet waarschijnlijk niet mee aan verkiezingen

november2002 27-11-varela.rm
ROTTERDAM - De LPF doet waarschijnlijk niet mee aan de Tweede-Kamerverkiezingen. Voormalig voorzitter Ed Maas van de partij heeft dit dinsdagavond gezegd.
De rechter bepaalde vorige week dat het bestuur van de LPF onrechtmatig is gekozen. Het bestuur mag geen enkele handeling meer verrichten. Volgens Maas is het onmogelijk om nog tijdig een goede kandidatenlijst te presenteren.
Mede-oud-bestuurslid Hammerstein en fractievoorzitter Herben zeggen in een reactie dat de LPF wel meedoet aan de verkiezingen. Volgens Herben geeft de fractie van de Tweede Kamer dinsdagavond een verklaring uit.
De politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen moeten uiterlijk 10 december een kandidatenlijst indienen bij de Kiesraad. Er hebben zich ongeveer tweehonderd kandidaten gemeld om na de verkiezingen voor de partij in de Tweede Kamer te gaan zitten. Maas: ,,Als wij ze gaan screenen, zijn we actief voor de partij. De rechter legt ons dan een dwangsom op van 1000 euro per dag.''
Woensdag dient in Rotterdam opnieuw een kort geding, aangespannen door de twee LPF-leden Koenen en Witvoet. De twee leden kaartten ook vorige week de onrechtmatigheid van het LPF-bestuur aan. Ze vinden dat het LPF-bestuur nog steeds actief is. Ze verwijten de bestuursleden de website van de partij nog steeds te gebruiken voor boodschappen aan de achterban.
Voormalige bestuursleden zouden hen geweigerd hebben inzicht te geven in het ledenbestand. De twee leden eisen nu dat de rechter een tijdstip bepaalt voor een nieuwe ledenvergadering. De rechter zou ook de agenda moeten bepalen.
Volgens Maas heeft de partij geen kans om nog aan de verkiezingen mee te doen als er een geheel nieuw bestuur komt, met nieuwe kandidaten. ,,Die moeten dan volgens de procedure een nieuwe vergadering beleggen. En dat halen ze niet voor 10 december.''
Voormalig bestuurslid Both heeft een ledenvergadering uitgeroepen voor dinsdag 3 december. Volgens Maas is het de vraag of de rechter toestemming geeft die door te laten gaan. Als de vergadering doorgaat is het, zegt Maas, zeer de vraag of hij zich dan weer beschikbaar stelt als voorzitter van de partij. ,,Ik betwist de uitspraak van de rechter dat wij als bestuur onrechtmatig zijn gekozen. Waarom zou ik me dan opnieuw verkiesbaar stellen?''
Maas zegt woensdag niet aanwezig te zijn bij het kort geding. ,,Ik ben bang dat ik die rechter over de tafel trek.'' Volgens Maas heeft de Rotterdamse rechtbank vorige week een ,,lor van een vonnis uitgesproken'': ,,De democratie is verkracht. We zijn door de Nederlandse rechtsorde om zeep geholpen.''. Hij zegt de LPF'ers die het kort geding hebben aangespannen hun actie minder aan te rekenen. ,,Zij hebben gewoon gebruik gemaakt van hun recht om naar
de rechter te stappen.''
Hammerstein en Herben zien de toekomst minder somber in dan Maas. Volgens Herben is er alleen een probleem als de geplande ledenvergadering van 3 december niet kan doorgaan. Secretaris L. Hartong van het gewest Zuid-Holland van de LPF zegt, in een reactie, te hopen dat de rechter de vergadering van 3 december, georganiseerd door voormalig bestuurslid Both, verbiedt. ,,Wij willen namelijk een geheel nieuw bestuur, zonder Maas en de zijnen.'' Hij denkt dat een nieuw bestuur voldoende tijd heeft om op tijd een kandidatenlijst samen te stellen. ,,Desnoods moet de rechter woensdag bepalen dat de LPF mag afwijken van de regels en versneld een ledenvergadering bijeen mag roepen.''