nieuws

'Onderwijs in problemen bij afschaffen Melketiers'

ROTTERDAM - Het openbaar onderwijs in Rotterdam komt in de problemen als de Melkertbanen worden afgeschaft.
Dat zegt adjunct-directeur Van de Meer van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam, het BOOR.
Er werken in Rotterdam ongeveer 350 Melketiers in het onderwijs. Ze hebben vooral administratieve en toezichthoudende functies. Als die komen te vervallen, wordt de werkdruk voor docenten onhoudbaar, denkt het BOOR.
De Algemene Onderwijs Bond vindt dat het kabinet de gesubsidieerde onderwijsbanen moet omzetten in reguliere banen, maar dat kost landelijk miljoenen euro's. Het kabinet Balkenende neemt in december een besluit over het schrappen van tienduizenden Melkertbanen in ons land.