nieuws

Hammerstein: advocaat moet zich laten behandelen

ROTTERDAM - De LPF-leden Koenen en Witvoet beschuldigen de bestuursleden Maas en Hammerstein van aanzet tot haat en uitlokking van een misdrijf.
De leden hebben daarvan aangifte gedaan.
Een paar dagen voordat het kort geding diende over de rechtmatigheid van het nieuwe LPF-bestuur, heeft Witvoet een dreigmailtje ontvangen. Tijdens het kort geding vroegen Witvoet en Koenen raadsman Hammerstein om openlijk afstand
te nemen van de bedreiging. Omdat die dat tot nu toe weigert, heeft het tweetal aangifte gedaan.
Hammerstein neemt de beschuldiging van aanzet tot haat niet serieus en vindt dat 'Koenen zich moet laten behandelen'. Koenen noemt de opmerking van Hammerstein 'gebrek aan inhoud'.