nieuws

Geen kasteel in Lickebaert-gebied

ROTTERDAM - Het Vlaardingse college van B&W ziet af van een drafbaan en een kasteelhotel in het Lickebaertgebied.
De plannen zijn te grootschalig voor een kwetsbaar gebied als de voormalige puinstortplaats en het Oeverbos in

Vlaardingen-West. Het college gaat aan de beheerder, het recreatieschap Midden-Delfland, vragen of er nagedacht kan worden over een andere recreatieve invulling.
Met dit besluit moet de ontwikkelaar van het project, Tijs Blom, opnieuw een tegenslag incasseren. De komst van een door hem te bouwen kasteel in Almere lijkt ook uiterst onzeker.