nieuws

Geen fusie tussen zeven waterschappen

ROTTERDAM - Er komt geen fusie van zeven waterschappen in Zuid-Holland. Provinciale Staten heeft dit voorstel van het provinciebestuur verworpen.
Er was te weinig draagvlak voor bij de waterschappen en bij overige betrokkenen.
Een meerderheid van de partijen stelt nu voor om vier waterschappen wel te laten fuseren, samen met het zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Het waterschap Krimpenerwaard zou moeten fuseren met Schieland of met de Stichtse Rijnlanden uit Utrecht.
En het waterschap Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zou moeten samengaan met het Gelderse Rivierenland.