nieuws

Inburgering van allochtonen verloopt slecht

ROTTERDAM - De inburgering van allochtonen verloopt slecht. Velen leren zelfs niet eens de Nederlandse taal.
Dat zegt het CDA in Dordrecht. De partij wil af van de bureaucratische regels, die bepalen dat elke nieuwkomer 600 uur taalles krijgt en daarna aan z'n lot wordt overgelaten. Volgens de christen-democraten moet elke allochtoon een op maat gesneden inburgering krijgen. De ene heeft veel taalles nodig, de ander weinig.
Het Dordtse CDA gaat dat aankaarten bij partijgenoten in de Tweede Kamer. In Dordrecht zelf moet er volgens de
partij minder star worden omgegaan met regels en subsidie-potjes.