nieuws

Gezamenlijk woningaanbod in de Rijnmond

ROTTERDAM - Er moet halverwege volgend jaar een gezamenlijk woningaanbod komen voor de regio Rijnmond. Alle huurwoningen van de woningcoörporaties moeten dan gebundeld worden aangeboden.
Op die manier kunnen woningzoekenden ook in andere gemeenten proberen een huis te krijgen.
De Woonkrant en de internetsite van het failliete samenwerkingsverband van de corporaties blijft tot die tijd verschijnen. De Maaskoepel, het gezamenlijke orgaan van 19 woningcoörperaties gaat hiervoor zorgen.