nieuws

Experiment: huurhuis via verloting

november2002 05-11-loterij.rm
ROTTERDAM - De Rotterdamse corporatie Woonbron-Maasoevers wil volgend jaar huizen gaan verloten.
Huurders kunnen hun woonbonnen als lot gebruiken. Daarbij wordt niet gekeken naar inkomen of de grootte van het

huishouden.
Volgens de corporatie haken in het huidige verdelingssysteem teveel huurders af, omdat ze de woning die ze toegewezen krijgen niet willen. Door verloting moet dat worden voorkomen.
Wie urgent een woning nodig heeft, krijgt buiten de verloting om een huis toegewezen. De gemeente moet het plan nog goedkeuren. Andere woningcorporaties hebben belangstelling voor het idee.
Klik rechts voor de reportage van Radio Rijnmond