nieuws

PvdA geeft Mariniers geen schijn van kans

november2002 01-11-mariniers.rm
ROTTERDAM - Volgens de PvdA in Rotterdam is het Mariniersproject van het college van B&W gedoemd te mislukken.
Mariniers zijn wijkambtenaren die in de onveiligste wijken van Rotterdam zo snel mogelijk oplossingen moeten verzinnen voor problemen als drugspanden, overbewoning en huisjesmelkers.
PvdA-fractieleider Bert Cremers noemt de gestelde doelen onhaalbaar omdat de Nederlandse wetgeving niet toereikend
is. Fractieleider George van Gent van de coalitiepartij VVD sluit niet uit dat bepaalde doelen niet gehaald worden. Maar vindt toch dat het Mariniersproject moet doorgaan om ontwikkelingen in de wijken zoveel mogelijk te versnellen.
Luister rechts naar de reportage van Radio Rijnmond.