nieuws

Maximumsnelheid op dijk blijft 50km

ROTTERDAM - De maximumsnelheid op de Veersedijk en Ringdijk tusen Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht wordt niet verlaagd naar 30 km per uur.
Bewoners van de dijk hadden daar om gevraagd.
Uit een onderzoek van de gemeente blijkt dat als de snelheid omlaag moet, er circa vijf hectare minder gebouwd kan worden in de nieuwbouwwijk Volgerlanden en de Noordoevers. Daarnaast zouden andere wegen in Zwijndrecht onaanvaardbaar zwaar belast worden en zou het openbaar vervoer op de dijk in de knel komen.
Zowel Zwijndrecht als Hendrik-Ido-Ambacht zijn het er daarom over eens dat de huidige snelheidslimiet van 50 gehandhaafd kan blijven.