nieuws

Onderzoek naar wijkmarkten

ROTTERDAM - De gemeente Dordrecht vraagt de Adviesraad voor de Detailhandel om te onderzoeken of er meer wijkmarkten gehouden kunnen worden.
De afgelopen jaren is daarop aangedrongen door winkeliers uit de Stadspolders, de Vogelbuurt, Wielwijk en Krispijn.
Tot nu toe kent Dordrecht naast de centrummarkt, op vrijdagmorgen en zaterdag, alleen een wijkmarkt in Dubbeldam, op dinsdagmorgen.
De Adviesraad voor de Detailhandel praat op 5 november over de Dordtse wijkmarkten.