nieuws

Dijkbewaking ingesteld

ROTTERDAM - De hoogheemraadschappen van Schieland, Delfland en Brielle hebben dijkbewaking ingesteld in verband met het aanhoudend slechte weer.
Voor zover bekend is er nog geen schade aan dijken gemeld.
De kering in het Hartelkanaal is al enige tijd gesloten. De stormvloedkering gaat niet dicht. Wel is de nieuwe waterweg gesloten voor al het scheepvaartverkeer.