nieuws

Veel rampenplannen nog niet op orde

ROTTERDAM - Nog lang niet alle risicovolle bedrijven in de Drechtsteden hebben hun rampenplannen op orde.
Ook de handhaving zou nog steeds moeizaam verlopen.
Dit staat in de Milieumonitor die het Drechtstedenbestuur heeft uitgebracht. Hieruit blijkt ook dat de vastgestelde grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof regelmatig worden overschreden. Het wegverkeer blijkt de voornaamste
bron van luchtvervuiling.
Verder blijft de gescheiden inzameling van glas, textiel, GFT en papier in de Drechtsteden achter bij resultaten die in vergelijkbare gebieden worden gehaald.