nieuws

Kleine lastenverhoging voor Dordtenaren

ROTTERDAM - De gemeentelijke lasten voor Dordtenaren stijgen volgend jaar niet meer dan het inflatiepercentage.
Dit werd woensdag bekend gemaakt bij de presentatie van de nieuwe begroting.
Volgens een vergelijking met andere steden, licht de toename zelfs lager dan vergelijkbare steden. De rioollasten stijgen met 8%, de OZB met 3,15% en de afvalstoffenheffing met 3,73%.
Dordrecht wil in de komende jaren vooral gaan investeren in integrale veiligheid, een betere binnenstad en jongeren.
Klik rechts voor de beelden van TV Rijnmond met ook info over de lasten in andere regiogemeenten.