nieuws

Kabinet-Balkenende is kortst zittende na de oorlog

ROTTERDAM - De val van het kabinet-Balkenende betekent een nieuw negatief record in de naoorlogse parlementaire geschiedenis. Niet eerder moest een kabinet zo kort na zijn beëdiging weer opstappen. Het is de tiende naoorlogse ministersploeg die de eindstreep niet haalt.
Vóór de Tweede Wereldoorlog was het vijfde kabinet Colijn een nog korter leven beschoren. Toen het twee weken na de formatie voor de eerste keer in de Kamer verscheen, werd het direct weggestuurd.
Hierna volgt een overzicht van kabinetten die na de Tweede Wereldoorlog korter dan een jaar in functie waren. Opvallend daarbij is dat het in vier van de vijf gevallen om zogenoemde overgangskabinetten gaat, die als voornaamste taak hadden nieuwe verkiezingen voor te bereiden nadat de regering was gevallen. Alleen het befaamde 'vechtkabinet' Van Agt-Den Uyl spatte binnen een jaar uiteen vanwege politieke meningsverschillen.
De kortstzittende naoorlogse kabinetten:
- Beel 2 22 december 1958 - 19 mei 1959
- Zijlstra 22 november 1966 - 5 april 1967
- Biesheuvel 2 20 juli 1972 -11 mei 1973
- Van Agt 2 11 september 1981 - 29 mei 1982
- Van Agt 3 29 mei 1982 - 4 november 1982
- Balkenende 22 juli 2002 - 16 oktober 2002