nieuws

Vlaardingen werkt aan betere luchtkwaliteit

ROTTERDAM - Vlaardingen gaat wat doen aan de luchtkwaliteit in de stad. Uit metingen is gebleken dat de gemeente kampt met te hoge concentraties fijn stof en stikstofdioxide.
Met name langs de Holysingel, de Marathonweg en de omgeving van de snelwegen zijn de concentraties hoog. Volgend jaar moet er voor Vlaardingen een plan op tafel liggen om de luchtvervuiling tegen te gaan. De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeente gaan zich daar samen over buigen.