nieuws

Eco Dordt kan beschuldigingen niet bewijzen

ROTTERDAM - De onthullingen over de Krabbepolder in Dordrecht, die stadspartij ECO Dordt half september bekend maakte, zijn onjuist volgens het stadsbestuur.
Burgemeester en wethouders van Dordrecht vinden dat stadspartij hen onterecht in een kwaad daglicht heeft gezet.
Volgens ECO Dordt zou de gemeente al lang geweten hebben dat de vervuiling van de Krabbepolder veel erger was dan bekend. De gemeente zou de zwaar vervuilde grond zelf in de polder gestort hebben.
ECO Dordt kan de beschuldigingen niet bewijzen.