nieuws

Minder omzet Rotterdamse ondernemers

september 26-09-mkb.rm
ROTTERDAM - Ondernemers in Rotterdam hebben de afgelopen twee jaar minder afgezet, door een gebrek aan geschoold personeel.
Dat blijkt uit een Nipo-enquète onder Rotterdamse ondernemers in opdracht van het Midden en Klein Bedrijf Nederland.

Hoewel de vraag naar VMBO-ers en MBO-ers nog steeds het grootst is, neemt de vraag naar HBO-ers in verhouding toe.
Om vraag en aanbod van personeel beter op elkaar te laten aansluiten, wil MKB beter communiceren met onderwijs-instellingen in de regio. Ook zal er een afdeling Jong MKB Rotterdam worden opgericht, die de belangen van Rotterdamse ondernemers moet gaan behartigen.
Luister rechts naar een verslag van Rob Voogd.