nieuws

Inhuurkracht huurt zichzelf in

ROTTERDAM - De projectleider van het gemeentelijk renovatieplan Poort van West in Leerdam, heeft zijn eigen adviesbureau ingehuurd.
Namens B&W schreef hij een voorstel aan de gemeenteraad om 200.000 euro uit te trekken voor begeleiding van het project door onder meer Bureau De Groene Werf.
Dit bureau is van de projectleider zelf, die al 15 jaar bij de gemeente werkt als inhuurkracht. Volgens wethouder Van 't Pad is het onjuist dat de man de opdracht voor zichzelf schreef. Dat had iemand anders moeten doen. Raadslid Groenenberg, van de Christen Unie, wil onderzoek naar de hele gang van zaken bij het inhuren van externe deskundigen.