nieuws

CAO voor musici Rotterdams Philharmonisch

ROTTERDAM - Vakbonden en het Rotterdams Philharmonisch Orkest zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor de musici.
Het salaris van de orkestleden wordt opgeschroefd met 5 procent en komt daarmee op 15 procent boven het landelijk CAO-loon.
Dat de musici meer geld zouden krijgen, was al eerder bekend. Het orkest wil de beloning uiteindelijk op hetzelfde niveau brengen als de betaling bij het Koninklijk Concertgebouw Orkest (132 procent).
De partijen waren het echter niet eens over de voorwaarden waaronder de salarissen zouden worden opgeschroefd. Eerder voerden de orkestleden zelfs actie. Volgens directeur R. Overman is er nu overeenstemming. Hij wil echter geen mededelingen doen over die voorwaarden omdat dit een interne zaak is.
Het is overigens de vraag of de orkestleden hun loon de komende jaren naar het niveau van het Amsterdamse gezelschap zien toenemen.
Dat is onder andere afhankelijk van subsidie van de gemeente Rotterdam die juist in de kunstsector wil bezuiningen.