nieuws

Stankoverlast zuivering aangepakt

ROTTERDAM - Het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden gaat op korte termijn iets doen aan de stankoverlast van de oude afvalwaterzuiveringsinrichting aan de Baanhoekweg.
De goten van de voorbezinktanks worden afgedekt en de verontreinigde lucht wordt apart behandeld. De operatie kost 110.000 euro.
Voorzitter Boeve van het Zuiveringsschap erkent dat dit geld wordt gestopt in een sterfhuisconstructie omdat in 2006 een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie actief moet zijn. De ontwikkeling hiervan loopt nog steeds vertraging op en men vindt dat men niet langer kan wachten met iets te doen aan de stank die met name in Sliedrecht wordt geroken.