nieuws

Verdrag van Rotterdam wordt Europese regelgeving

ROTTERDAM - Exporteurs van gevaarlijke chemische stoffen moeten voortaan altijd vóóraf toestemming krijgen om de produkten te kunnen importeren.
Deze regel gold al voor Rotterdam, maar wordt nu omgezet naar Europese regelgeving. Het Europarlement heeft dit besloten op initiatief van Europarlementarier Blokland uit Cappelle aan de IJssel.
Het zogeheten verdrag van Rotterdam werd 4 jaar geleden gesloten om de controle op de internationale handel van gevaarlijke stoffen te verbeteren.