nieuws

Barendrecht zet archeologische vondst onder water

ROTTERDAM - Bij archeologisch onderzoek in Barendrecht zijn zeer bijzondere en zeldzame bewoningssporen aangetroffen van ongeveer 6000 jaar geleden.
De komende jaren zal niemand ze echter kunnen zien of verder onderzoeken want de gemeente laat ze onder water lopen.
Dat maakte de gemeente Barendrecht vrijdag bekend.
Er is momenteel geen geld en de onderzoekstechnieken zijn ook niet toereikend om de sporen echt te onderzoeken. Maar ze gaan niet verloren, aldus de gemeente. Ze zijn namelijk gevonden op de plaats waar een plas was voorzien. Voor ongeveer 30.000 euro zal de plaats met doek en grind extra worden afgedekt, voor de toekomstige Gaatkensplas in de wijk Carnisselande vol water loopt.
De resten zijn vermoedelijk afkomstig van de allereerste boerennederzettingen in West-Nederland, de zogenoemde Swifterbant-cultuur. Ze zijn ontdekt door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) dat in opdracht van Barendrecht de grond onder de Vinex-locatie Carnisselande onderzoekt.
Het BOOR ontdekte bij grondboringen dat het landschap destijds bestond uit oeverwallen langs een rivier. Het landschap bood toen goede mogelijkheden voor jacht, visserij, veehouderij en het verzamelen van vruchten en noten. De Swifterbant-mensen waren de eersten in West-Nederland die vee hielden en graan verbouwden.
Barendrecht en BOOR bedekken de locatie met enig ceremonieel op 18 september. Overwogen wordt om de vindplaats formeel te beschermen door hem aan te wijzen als gemeentelijk of rijksmonument.