nieuws

BSE-geval in Brandwijk

ROTTERDAM - Bij een zevenjarige koe op een bedrijf in het Zuid-Hollandse Brandwijk is BSE geconstateerd.
Deze besmetting is het tweeënveertigste geval in Nederland sinds 1997 en het dertiende geval dit jaar.
De koe is op 20 augustus door de veehouder aangeboden voor de slacht op een noodslachtplaats. Op 21 augustus bleek de snelle BSE-test al een positief resultaat op te leveren.
Bij geen van de 103 andere runderen op het bedrijf zijn verschijnselen van BSE aangetroffen. De overige runderen op het bedrijf zijn inmiddels geruimd.