nieuws

Hoogheemraadschap zet tuinders in tegen wateroverlast

ROTTERDAM - Het Hoogheemraadschap Delfland gaat op proef waterbassins en silo's van tuinders gebruiken om eventuele wateroverlast te bestrijden.
Ze kunnen worden gebruikt als waterberging. Het Hoogheemraadschap probeert ruimtes te vinden waar het water naar toe kan, als er opnieuw wateroverlast dreigt.
In 1998 had het Westland veel overlast door de hevige regenbuien die toen vielen. Op kosten van Delfland worden silo's en bassins van 30 tuinders in Hoek van Holland, 's Gravenzande en De Lier vergroot, zodat ze overtollig water kunnen opvangen.