nieuws

Herziening afspraken Tweede Maasvlakte

ROTTERDAM - De Rotterdamse havenwethouder Van Sluis gaat met het kabinet praten om de afspraken over de Tweede Maasvlakte te herzien.
Hij geeft daarmee gevolg aan de motie-Van der Heijden, die door de gemeenteraad van Rotterdam werd aangenomen.
In die motie worden het Rijk aandelen in een nieuwe haven-NV beloofd, in ruil voor investeringen om de Tweede Maasvlakte te realiseren. Met het oude kabinet was afgesproken, dat het bedrijfsleven zelf meebetaalt, maar volgens Van Sluis komt daar geen enkel bedrijf op af.