nieuws

Groei werkgelegenheid Schiedam blijft achter

ROTTERDAM - De groei van de werkgelegenheid van Schiedam blijft ver achter bij het landelijk gemiddelde. De banengroei in de gemeente was tussen 1994 en 2000 minder dan de helft van het nationale cijfer.
Volgens het bureau Onderzoek en Statistiek van Schiedam komt dit omdat meer bedrijven de gemeente verlaten

dan er bij komen. Verder wonen in Schiedam naar verhouding veel laaggeschoolde en allochtone werklozen.