nieuws

3 van de 10 stedelingen komt uit niet-westers land

ROTTERDAM - In de 4 grote steden , waaronder Rotterdam is 3 op de 10 inwoners van niet westerse afkomst. In de overige grote steden is dit één op de tien, en in de kleinere gemeenten één op de twintig.
Het aantal niet-westerse allochtonen in Nederland is de laatste 5 jaar met ruim 25 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Van de 16 miljoen Nederlanders waren begin dit jaar 3 miljoen allochtonen, van wie 1,6 miljoen met een niet-westerse herkomst. De grote steden verschillen wel sterk in de verdeling naar herkomst. In Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht wonen relatief de meeste Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen en andere niet-westerse personen.