nieuws

Nieuwe vergunningen stortplaats

ROTTERDAM - De stortplaats IGAT, aan de Derde Merwedehaven in Dordrecht, draait vanaf vandaag conform de nieuwe vergunningen van de Provincie Zuid-Holland.
Verzoeken om dat te verhinderen en de vergunningen aan te passen, zijn door de Raad van State afgewezen omdat daar geen spoedeisend belang voor is. In een bodemprocedure zal de Raad binnen twee jaar alle voorwaarden in de vergunningen toetsen.
Eén voorwaarde is wel direct gewijzigd; in plaats van 12 mag nu maar 8 uur per dag gestort worden. Zowel de stortplaats als de actievoerende Werkgroep Derde Merwedehaven zijn tevreden met het voorlopig oordeel van de Raad van State.