nieuws

Bijlhout niet eerste allochtone bewindspersoon

juli 19-07-phil.rm
ROTTERDAM - Philomena Bijlhout blijkt toch niet de eerste allochtone bewindspersoon in een Nederlands kabinet te zijn.
Die eer komt toe aan Abraham George Ellis, die in het kabinet Kuypers, vanaf 1903, minister van Marine en Buitenlandse Zaken was. Dat zegt historicus Vrij van de Stichting voor Surinaamse Familiegeschiedenis. Ellis, die in 1864 in Paramaribo werd geboren, werd na zijn ministerschap adjudant van Koningin Wilhelmina. De nieuwe staatssecretaris Philomena Bijlhout kan zich wèl beroepen op het feit, dat zij de eerste allochtone bewindsVROUWE is.