nieuws

Verplicht bodemonderzoek DCMR voor 37 bedrijven

ROTTERDAM - De Milieudienst Rijnmond (DCMR) gaat bij 37 bedrijven in de regio Rijnmond een verkennend bodemonderzoek uitvoeren.
Het onderzoek is wettelijk verplicht en moet aantonen of de bodem op de bedrijfsterreinen is verontreinigd en moet

worden gesaneerd. Het gaat met name om terreinen van garagebedrijven of chemische wasserijen. Bij dergelijke bedrijven is volgens de Milieudienst een verhoogd risico op bodemverontreiniging aanwezig.