nieuws

Dordtse ambtenaren werken langs elkaar heen

ROTTERDAM - Dordtse ambtenaren werken te vaak langs elkaar heen. Met name de diensten Stadsontwikkeling en Stadswerken moeten hun werk beter op elkaar afstemmen.
Dit zeggen B&W van Dordrecht, na een onderzoek naar de vertraging van onder meer de reconstructie van de Provincialeweg en de Rijksstraatweg. Als er vaker projectmatig wordt samengewerkt, worden kostenoverschrijvingen en vertragingen beperkt. De Dordtse wethouder Sas noemt als voorbeeld betere afstemming bij de aanpak van wegen, groen en rioleringen.
Onlangs bleek uit een ander onderzoek, dat de bedrijfsvoering op het gebied van verkeer en vervoer in Dordrecht beter moet.