nieuws

Hoog parkeergeld meestal niet door invoering euro

ROTTERDAM - De meeste gemeenten zijn bij de invoering van de euro zorgvuldig omgegaan met de omzetting van de parkeertarieven. Ze hebben volgens het ministerie van Financiën afgezien van verhogingen of die gecompenseerd met een langere parkeertijd.
In 46 van de 134 gemeenten met betaald parkeren is echter sprake van een verhoging die boven het inflatietempo uitgaat. De gemeente Hardenberg spant daarbij de kroon met één verhoging van een gulden naar één euro per uur.
Minister Zalm van Financiën schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de voorbeeldfunctie van lokale overheden om terughoudend te zijn met prijsaanpassingen niet altijd goed uit de verf is gekomen.
Gorinchem de parkeertarieven verlaagd met 12 procent. Compensatie van de prijsverandering in de lengte van de parkeertijd heeft zich onder meer voor gedaan in Rotterdam. Dordrecht verhoogde de tarieven omdat een verhoging al langere tijd was uitgebleven.