nieuws

Veel vrachtwagens overbeladen met zeecontainers

ROTTERDAM - Veel vrachtwagens die zeecontainers vervoeren van en naar het havengebied in Rotterdam zijn te zwaar beladen.
Dat bleek donderdag en vrijdag tijdens een gezamenlijke controle van de Inspectie

Verkeer en Waterstaat en de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond.
Van de 206 vrachtwagens die werden aangehouden, waren er 86 in overtreding.
Tegen zestig chauffeurs is proces-verbaal opgemaakt, omdat hun vrachtauto
overbeladen was, de containers te hoog waren of omdat ze afvalstoffen op
een onjuiste manier vervoerden.
De inspectie en de politie hielden de controle, die 24
uur duurde, op drie locaties in het havengebied.